Wijziging eigen bijdrage WMO 2019

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

 

 Onder voorbehoud: er komt een vast bedrag voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van € 17,50
 Daarnaast telt bij de Wet Langdurige Zorg (WLZ) eigen vermogen minder zwaar mee.

Vast bedrag WMO

 Onder voorbehoud (dit besluit is nog niet formeel): ondersteuning vanuit de WMO kost vanaf 1 januari 2019 € 17,50 per vier weken voor iedereen.
 Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, het eigen vermogen en het gebruik.

 U betaalt nooit meer dan € 17,50. Gemeenten kunnen wel lagere eigen bijdragen  vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Eigen vermogen en WLZ

 Bij de eigen bijdrage voor de WLZ telt vermogen minder zwaar mee. De vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld?
 Dan betaalt u dus mogelijk minder eigen bijdrage.

Meer lezen 

Maatregelen om stapeling van de zorgkosten tegen te gaan

Bron: CAK

 Wat er met de reeds lopende eigen bijdragen voor reeds verstrekte WMO voorzieningen gebeurd, is ons niet duidelijk.
 Als die niet worden bijgesteld naar de nieuwe regeling kan dat de client honderden Euro's per vier weken schelen vanaf 1 januari 2019. Opletten dus!